Universell kraft att läka
Healing är något av det mest naturliga som finns. Varje tanke som skickas med kärlek är helande, och varje klapp och kram som ges med hjärtat är healing.
Healing kan också vara en behandling i terapi. För dig som vill utvecklas som person, uppnå bättre hälsa både fysiskt och psykiskt, socialt och andligt. Det finns många olika varianter och man får själv finna fram till det som passar en själv bäst. Ett samlings namn för de olika teknikerna är energibalansering. Konsten om samordning av energifältet i kroppen, av energicentra och energivägar. Dessa är också kända som aura, chakra och meridianer. Stenar och kristaller är fantastiska verktyg för healing och kallas då Kristallterapi eller kristallhealing. Andra behandlingar är Reiki, Rosenmetoden och många fler. Gemensamt för all healing är att hela människan behandlas, och att varje behandling är unik. Tillsammans med terapeuten bestämmer man vad som vill uppnås och ingenting ”tvingas” på någon.
Healing arbetar på alla nivåer, fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt och öppnar för att din kropp ska få chans att harmonisera med själen. Ibland känner man av energierna redan under healingen som ett välbehag som sakta sprider sig i kroppen, som en strålande värme eller ett pirr under huden, och ibland känns inget alls under själva sessionen. Men oavsett om man känner energierna eller inte så kan man vara övertygad om att behandlingen gör nytta om både healer och mottagare vet vad de gör och har samma mål med behandlingen.
Även om healingen kan vara kraftfull är det mycket subtila energier så man gör gott i att låta behandlingen ta lite tid. Healingen ska hjälpa kroppen att hjälpa sig själv, och det är inte alltid som det går att läka i en handvändning. Efter ett par behandlingar kan du förhoppningsvis märka att din attityd och dina tankar kring det ni helar blir mer positiva, gör dig mer utåtriktad och stärker tron på dig själv. Samtidigt som det hjälper dig att utvecklas som människa och få en positiv syn på livet.

Vetenskapliga tester

Resultat har bekräftats vid flera olika laboratorier och fram till idag har man gjort hundra- och åter hundratals kontrollerade studier av healing som uppvisar signifikanta effekter på enzymer, celler i laboratoriekulturer, bakterier, jäst, växter, djur och människor. Det finns en hel del intressant läsning för den som söker och vill förstå mer. Ett namn att nämna är den kända forskaren Masaru Emoto som studerar hur vattens isbildning blir annorlunda efter att det påverkats bl.a. av healing. Läs gärna mer genom att följa länkarna och även facebook sidan Water Ceremony with Masaru Emoto