Lite allmänt om healing

Universell kraft att läka
Healing är något av det mest naturliga som finns. Det är pappan som blåser på barnet som skrubbat knät. Det är den varma kramen kring en ledsen vän. Det är dottern som håller sin åldrande mammas hand. Varje tanke som skickas med kärlek är helande, och varje klapp och kram som ges med hjärtat är healing.
Healing kan också vara en behandling i terapi. Reikihealing, Aura Soma healing, vit tids healing, kristallhealing, pendelhealing, färghealing, chakrabalansering, handpåläggning eller något annat. Det finns många olika varianter och man får själv finna fram till det som passar en själv bäst.
Gemensamt för all healing är att hela människan behandlas, och att varje behandling är unik. Tillsammans med terapeuten bestämmer man vad som vill uppnås och ingenting ”tvingas” på någon.. Den som helar är redskapet som mottagaren kan använda för att må bättre, och det är alltid mottagaren som bestämmer vad som ska hända och hur fort man ska gå fram.
Healing arbetar på alla nivåer, fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt och öppnar för att din kropp ska få chans att harmonisera med själen. Ibland känner man av energierna redan under healingen som ett välbehag som sakta sprider sig i kroppen, som en strålande värme eller ett pirr under huden, och ibland känns inget alls under själva sessionen. Men oavsett om man känner energierna eller inte så kan man vara övertygad om att behandlingen gör nytta om både healer och mottagare vet vad de gör och har samma mål med behandlingen.
Även om healingen kan vara kraftfull är det mycket subtila energier så man gör gott i att låta behandlingen ta lite tid. Healingen ska hjälpa kroppen att hjälpa sig själv, och det är inte alltid som det går att läka i en handvändning. Efter ett par behandlingar kan du förhoppningsvis märka att din attityd och dina tankar kring det ni healar blir mer positiva, gör dig mer utåtriktad och stärker tron på dig själv. Samtidigt som det hjälper dig att utvecklas som människa och få en positiv syn på livet. Smärtor minskas och motståndskraften, både den psykiska och fysiska, blir starkare.

Mirakel
Allt levande går att påverka och i olika utsträckning hela med tankens kraft. Människor djur och växter, men också tankar, situationer och relationer då ju de är lika levande som vi själva. Det kan vara en fysisk skada eller ett psykiskt problem. Det kan vara en emotionell obalans eller förberedelse inför ett viktigt möte med en annan människa.
Precis som med mycket annat är viktigt att man ger healingen en chans att verka – att man för ett ögonblick tillåter sig själv att tro på att mirakel verkligen kan ske. Å ena sidan är det svårt att alltid garantera ett visst resultat efter en healing – å andra sidan – Varför förvänta sig något annat än mirakel i sitt liv?!

Vetenskapliga tester

Bernard Grad, professor i psykiatri vid McGill-universitetet i Kanada, har gjort mycket omtalade healingförsök. Bland annat lät han en healer behandla möss som getts sår på ryggen, dock utan att beröra dem, eftersom beröring kan påverka läkningsprocessen. Det är vidrigt med djurförsöken, men intressant att konstatera att de möss som fick behandling av healern tillfrisknade som grupp genomsnittligt snabbare än de som inte fick någon behandling.
I ett annat omtalat försök planterade Grad kornfrö i krukor med jord. Alla krukor fick vatten från flaskor med enprocentig saltlösning. Vissa flaskor fick behandling av en healer som höll dem i 30 minuter. De plantor som fick vatten från de behandlade flaskorna växte klart snabbare, blev högre och tyngre än övriga. En experimentell fördel med denna uppläggning är att effekten inte syns i lösningarna utan hos plantorna, som healern aldrig kommer i kontakt med. Dessutom tycks healerns behandling påverka själva saltlösningen på ett sätt som kan mätas.
Om nu, som det synes, healing verkligen är en realitet, så borde påverkan ske på någon grundläggande biologisk och kemisk nivå. Vetenskapliga försök med healing har påvisat starka ökningar bl.a. av aktiviteten hos det mänskliga enzymet trypsin. I samma anda har man också konstaterat healingens förmåga att påverka elektrisk aktivitet i plantors blad, utvecklingen av koldioxid i en jästkultur och jäsningen i jäst. I ett försök fann man att svampkulturer växte snabbare med psykokinetisk påverkan. Forskare har fått positiva resultat, även när healern inte varit i laboratoriet utan en bit därifrån – alltså en form av distanshealing.
I försök som gjorts med psykokinesi har man kunnat reaktivera enzymer, påverka hemoglobinhalten i blod hos människan och öka vattnets förmåga att suga upp infrarött Ijus.
Dessa resultat har bekräftats vid flera olika laboratorier och fram till idag har man gjort hundra- och åter hundratals kontrollerade studier av healing. Mer än hälften av dessa uppvisar signifikanta effekter på enzymer, celler i laboratoriekulturer, bakterier, jäst, växter, djur och människor. Mer än ett dussin av dessa är doktors- eller mastersavhandlingar, några av dem vid framstående universitet.

Den kända forskarn Masaru Emoto har studerat hur vattens isbildning blir annorlunda efter att det påverkats bl.a. av healing. Precis som ex Aura Somas färgessencer och Bachdroppar kan påverka vatten, kan också bön och healing göra det. Betänk sedan att vi till mesta del består av vatten…!?