Saya living föds ur ett djupt intresse av naturens inre skönheter, både till det synliga och dolda. En förundran och stor nyfikenhet till den ”magiska” kraft eller rättare sagt gudomliga sk. livsenergi som all natur och materia tycks genomsyras av. En kraft som väcker liv och ger riktning etc. Bakom förundran och nyfikenhet finns även en längtan. En längtan till sanningen som gör oss alla till ett och öppnar upp till den djupa kärleken.

Saya är namnet som på japanska syftar till skidan för ett svärd. Utöver att vara ett enkelt substantiv, betyder Saya fred, på grund av bilden av ett svärd som förblir i skidan. Med andra ord ”det odragna svärdet”.

Ett hjärta som älskar är alltid ungt” finns redan skrivet.. Ord med en skönhet och sanning som inger förtröstan, ömhet och glädje.. Lite ”magiskt” eller bättre sagt en känsla av mirakel, precis som vackra kristaller och ädla stenar ”talar” till själen och förvandlar hjärtan.