Saya living föds ur ett djupt intresse av naturens inre skönheter, både till det synliga och dolda. En stor förundran men också en nyfikenhet till den kraft eller “livsenergi” som all natur och materia genomsyras av. En dimension av verkligheten med magiska inslag som upplevs öppna upp till större närvaro och medvetenhet.

Bakom förundran och nyfikenhet finns också en längtan. En längtan till sanningen och en djupare förståelse till att allt är ett med den andliga närvaron som hjälpare till att skapa liv över kropp och själ.

Namnet Saya är inspirerat av den japanska betydelsen, översatt som “odraget svärd”. Symboliskt förmedlar namnet balans och harmoni med bilden av ett svärd i sitt skydd som förblir odraget.

Genom ett stilla sinne söka ljuset, öppna hjärtat och ta emot kärleken. Med respekt och vördnad till helheten finna djupare mening och förbli i kärleken.”

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Läs mer…