Chakrasystemet är centralt inom yogaläran.  Namnet Chakra betyder hjul på sanskrit. Chakran anses vara  knutpunkter eller livsenergicentrum där nadi med flödande prana (”livsenergi”) korsar varandra. Det är även här, i dessa chakran, som den fysiska kroppen sägs möta den eterkropp eller astralkropp.

Kroppen har hundratals chakran men man brukar tala om 7 huvudchakra som utgår från en energikanal som löper längs vår ryggrad. I denna energikanal flödar vår ”kundalinienergi”. I denna energikanal har vi de energiportar som kallas chakran och dessa portar finns i höjd med våra endokrina körtlar som kontrollerar kroppens hormonbalans. Dessa energiportar, Chakran, går som koner tvärs igenom kroppen och snurrar när de är i balans. Vart och ett av våra 7 huvudchakran är sedan knutna till 21 reflektionspunkter som finns över hela kroppen. Obalans i våra energiportar kan därför leda till blockeringar som manifesteras i fysiska och psykiska sjukdomar. Varje chakra snurrar som en vortex eller som i en spiral. En skada eller sjukdom i människokroppen förmodas påverka flödet genom olika chakran. Likaså hävdas det att kroppens andliga och fysiska funktioner påverkas av flödet genom olika chakran. För att uppnå jämvikt i kroppen måste flödet i alla chakran vara fritt och ohämmat.

”Genom varje chakra kommunicerar kroppen med den kosmiska energin som genomsyrar allt.”

Baschakra

Vår livsenergi utgår från denna fysiska bas/rot och har sin placering vid ryggradens slut. Rotchakrat står för fysisk identitet, stabilitet och grundande. Baschakrat speglar också de första 7 åren och vårt förhållande med vår familj. Huvudfärgen är röd som just står för kraft och fysisk vitalitet. Baschakrat har också en koppling till den eteriska energikroppen som ligger närmast kroppen.

Sexchakra

Några centimeter ovanför blygdbenet eller i höjd med kvinnans livmoder finner man sexchakrat och vibrerar i samma frekvens som färgen orange. Det är vårt känslomässiga centrum där vår sårbarhet och intima känslor finns. Speglar ålder 7-14 år. På ett fysiskt plan är det kopplat till våra reproduktionsorgan och vår sexualitet. Här aktiveras vår passion och våra begär.

Solar plexus chakra

Solar-plexus är beläget ovanför naveln och är det känsligaste av våra chakran. Det tredje chakrat vibrerar på samma frekvens som färgen gul. Här finns alla våra känslor och här får vi det första intrycket om vad vi tycker om en annan människa. Solar-plexus energi är knutet till levern, binjurarnas adrenalinproduktion och med förbränningen i kroppen. Vårt samvete har sitt säte här, även det kan man känna genom att man får ont i magen när det är något som man ska göra fast man egentligen inte vill.. Eftersom chakrat påverkar personligheten, intellektet och förmågan att kommunicera med omvärlden, hör även stressen hit eftersom den kommer ur konflikten mellan att ha kontroll över omgivningen, och maktlösheten i att inte ha det.

Hjärtchakra

Det fjärde chakrat  finns nära hjärtat mitt på bröstkorgen och vibrerar på samma frekvens som färgen grön. Detta energicentrum speglar vår förmåga att känna medkänsla, förståelse, generositet, omtanke, kärlek och förmågan att förlåta. Genom att göra oss fria från vår känslomässiga smärta och släppa på kravet att veta varför vissa saker har hänt uppnår vi ett tillstånd av frid. Men för att uppnå detta inre lugn måste vi lära oss förlåta och avstå från kravet att själv avgöra vad som är rättvisa.

Halschakra

Det femte chakrat finns runt nacken och käkarna. Halschakrat vibrerar på samma frekvens som färgen ljusblå. Detta energicentrum speglar vår förmåga att kommunicera, vårt personliga uttryckssätt och de intentioner vi har för olika områden i livet. En person med ett balanserat halschakra har lätt för att kommunicera sina åsikter och förmår ställa rimliga krav både på sig själv och på andra.

Tredje ögat

Det sjätte chakrat finns i pannan mitt emellan ögonbrynen och kallas även det tredje ögat. Det tredje ögats vibration ligger på samma frekvens som färgen indigoblå. Det sjätte chakrat påverkar vår förmåga se tydligt på oss själva och omgivningen. Det påverkar också vår förmåga att fantisera, analysera, resonera, tänka, förstå, drömma och visualisera.

Kronchakra

Det sjunde chakrat finns på toppen av huvudet och kallas också kronchakrat eller kronan. Detta chakra handlar om den andliga meningen med våra liv. Kronchakrat vibrerar på samma frekvens som färgen lila med en tendens att blekna i ytterkanterna och bli silvervitt. Det egna jaget, egot, suddas ut och vi förstår till fullo att vi är sammanlänkande med varandra, att vi alla kommer ur samma källa. All det som jag gör påverkar i slutändan alla andra. Det som andra gör kommer därför naturligtvis också att ha en effekt på mig.