Armband – Livets spiral

Livets spiral, armband med MOSSAGATER. Silverkula, hantverk med vackra spiralmönster. Mossagater runda 10 mm trädda på elastisk kvalité tråd.

MOSSAGAT stimulerar oss att se det vackra i allt som omger oss. Den är en mycket lugnande sten och dämpar rädslor. Den är allmänt stärkande och ger kraft åt positiva aspekter hos personligheten. Mossagaten påminner oss om naturens självläkande krafter och eviga vishet. Chakra: Hjärta.