Vår webbside adress är: https://sayaliving.nu.

Personuppgifter
Genom att handla hos Saya living accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Vi samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. 

Vi lagrar ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik. Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Vid köp delas information med vår betalleverantör. De betaltjänster vi använder oss kortbetalning.
Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. 

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

Det fraktbolag vi samarbetar med är PostNord.

Vi använder Woocommerce, Facebook och Instagram i verksamheten – du kan läsa mer om hur Woocommerce använder din personliga information här: https://woo.com/fr-be/privacy

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis enligt bokföringslagen.