Beställningar kan endast göras av personer över 18 år. Är du under 18 år måste du ha målsmans godkännande.
Vårt sortiment består av unika produkter och förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på sayaliving.nu vid den tidpunkt då du gör din beställning och du ansvarar själv för att läsa aktuell version.