”Naturen bär alltid andens färger” är ett citat taget från författaren Ralph Waldo Emersen.