“Genom ett stilla sinne söka ljuset, öppna hjärtat och ta emot kärleken. Med vördnad till helheten finna djupare mening och förbli i kärleken.”